OEE meten met kruisjeskaart – met download!

OEE meten met kruisjeskaart – met download!

Aan de basis van OEE meten staat de kruisjeskaart. Maar hoe vul je hem in en wat vertelt de kruisjeskaart vervolgens? Ga direct aan de slag met de Cierpa kruisjeskaart!

DOWNLOAD

Wat is OEE precies?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) laat u zien hoe efficiënt u uw productiemiddelen gebruikt. Met OEE krijgt u antwoord op vragen als: Hoe vaak staat een machine stil en waarom? Hoeveel procent van de maximale snelheid van de machine draait u eigenlijk? En als u draait op topsnelheid, produceert u dan veel uitval? De kracht van OEE is om de belangrijkste verspillingen duidelijk naar boven te halen en de kruisjeskaart helpt u hierbij.

Wat meet OEE?

OEE meet de verschillen tussen de ideale productie en de werkelijke productie. Als een productielijn 24 uur per dag draait, op de hoogste snelheid produceert en perfecte kwaliteit aflevert, dan weet u wat de ideale productie van een lijn is. Maar wat is de werkelijke productie en wat veroorzaakt de verschillen? Dat kunt u ontdekken met OEE.

OEE-registratie

Registratie van de OEE kan op verschillende manieren: handmatig, semi-geautomatiseerd of volledig geautomatiseerd. Handmatig werkt men met een papieren kruisjeskaart. Semi-geautomatiseerd is een online in te vullen kruisjeskaart. Geautomatiseerd houdt in volledig automatisch realtime meten. Met name de operators merken een groot verschil in de bewerkelijkheid van deze methodes, en degene die de kruisjeskaart invult in het systeem. De papieren kruisjeskaart is weliswaar de meest arbeidsintensieve meetmethode, maar toch wordt deze methode vaak gebruikt. Het is laagdrempelig en vraagt geen kosteninvestering. Vaak wordt deze methode gebruikt als instapmethode. Dat is ook een goede ontwikkeling, want op deze manier krijgt het team de OEE letterlijk in de vingers: een mooie opstap naar eventuele doorgroei naar geautomatiseerde OEE-registratie.

OEE kruisjeskaart downloaden

Wilt u direct beginnen met het berekenen van uw OEE? Download dan direct de Cierpa OEE kruisjeskaart!

DOWNLOAD

Hoe gebruikt u de OEE kruisjeskaart?

De OEE kruisjeskaart bevat alle gegevens van een dag of dienst, in tijdblokken. De operator kan op de kruisjeskaart alle gegevens van zijn shift invullen en zo inzicht krijgen in de OEE. Lees onze toelichting om de kruisjeskaart optimaal te gebruiken.

Te zien op de kruisjeskaart

3 tabs: 3 ploegendiensten
5-minuten-blokken: wanneer was de machine in productie en wanneer stond hij stil – en waarom? Indien gewenst kunt u de tijdvakken aanpassen
productieorders: ordercode van de productie
stilstandcodes: code voor stops langer dan 5 minuten
korte stops: omschrijving van stops korter dan 5 minuten
productietabel: overzichtstabel in het midden van de kruisjeskaart met overzicht van het dienstverloop van de machine

Invullen van de kruisjeskaart

1. Vul altijd eerst de datum, naam van de operator en de machine in.
2. Vul gedurende de dienst de kruisjeskaart in.
• In de groene balk een kruisje als de machine draait, met daaronder het ordernummer. Bij langdurig draaien van de machine voldoet een groter kruis of een streep over de betreffende periode.
• In de oranje balk een kruisje als de machine langer dan 5 minuten stilstaat, met daarbij de stilstandcode.
• Korte stops (korter dan 5 minuten) kunnen omschreven worden in de kolom rechtsonder en vervolgens geturfd worden.
3. Vul aan het einde van de order of dienst de productietabel in. Ingevuld wordt order, soort product, aantal geproduceerd, aantal goed en aantal afgekeurd, draaisnelheid (takts/u). De opmerkingenvelden zijn essentieel om in te vullen: zo worden oorzaken en trends ontdekt!

Wat vertelt de kruisjeskaart?

De kruisjeskaart geeft een helder overzicht van het productieverloop binnen een bepaalde periode, zoals een shift van 8 uur. Van de productie, van de stilstand, van de kwaliteit, van de stops. Wanneer de cijfers van de werkelijke productietijd, werkelijke output en goede productie in percentages bekend zijn, kunt u de OEE berekenen en gaan verbeteren. Meerdere kruisjeskaarten laten duidelijk trends en verspillingen zien wanneer deze worden geanalyseerd en uitgewerkt tot grafieken. De software van Cierpa OEE doet dit geheel automatisch voor u. Lees meer over OEE berekenen in onze blog Een goede OEE-berekening maken.

Werken met OEE software

OEE software helpt de verspillingen achter uw productie ontdekken en helpt bepalen waar de grootste verbeteringen voor u liggen. Zonder OEE software is het heel lastig de bomen door het bos te zien. Maar wanneer u de gegevens uit de kruisjeskaart invult in OEE software, zet de meet- en analysemodule alle data om in heldere verbeterinzichten.

Cierpa OEE bundelt handmatige, digitale én real-time verzamelde gegevens. Met onze projectmatige aanpak ontdekt u in korte tijd uw grootste verspilling. Cierpa denkt graag met u mee over hoe u uw OEE kunt verbeteren. Neem contact op voor advies of een online demonstratie van Cierpa OEE! 

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)