In 4 stappen van verbeterkans naar verbeteractiviteit

In 4 stappen van verbeterkans naar verbeteractiviteit

Verbeteren begint met het verzamelen van verbeterkansen. Beter gezegd: met het in kaart brengen van verspillingen en het aanwijzen van verbeterkansen. Maar hoe maakt u van de verbeterkansen vervolgens verbeteractiviteiten? Cierpa gebruikt een combinatie van de Deming-cirkel en de Kaizen-methode om daadwerkelijk tot verbeteractiviteiten te komen. Leer in 4 stappen inzicht omzetten in actie, zodat u voortaan structurele progressie kunt boeken.

Test

Deming-cirkel
De Deming-cirkel is in de jaren vijftig ontwikkeld door dr. William Edwards Deming. Het is een kwaliteitscirkel waarin permanent bewaakt wordt of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt wordt. De Demingcirkel bevat de meest essentiële stappen van procesbesturing, overzichtelijk opgedeeld in 4 taartpunten:

Plan – welk resultaat wilt u bereiken en hoe gaat u daar komen? In deze fase wordt ook ingeschat wat de kosten en gevolgen van de actie zullen zijn. Dit leidt tot een plan.
Do – de uitvoer van het uitgezette plan.
Check – de vergelijking van de Do-fase met de Plan-fase: in hoeverre is het beoogde resultaat in de planfase waargemaakt?
Act – in de laatste fase wordt weer actie ondernomen: eventueel bijsturen van resultaten uit de Check-fase (re-act), én terugblikken welke les uit het proces ingezet kan worden bij een volgend proces (pro-act).

Kaizen-methode
Kaizen is een manier van denken. Het komt van de Japanse woorden Kai (veranderen) en Zen (om goed te worden). Kaizen staat voor een veranderende verbetercultuur. Wanneer uw medewerkers beschikken over kennis van bekende verbetertechnieken als Kaizen, dan kunnen ze gericht en gestructureerd maatregelen invoeren tegen de oorzaken van verspillingen.

tips verbeteren verbeterkans verbeteractiviteit

Vlnr: een eenvoudige verbeteractie, een Speedy Kaizen en Kaizen in 15 stappen.

Kaizen is als methodiek geschikt voor verbeteringen van klein tot groot. Een kleine verbetering die door 1 persoon wordt afgehandeld vraagt een eenvoudige verbeteractie. Voor grotere verbeteringen zet je een verbeterteam op. Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk gebruik je verschillende methodieken. Met een Speedy Kaizen boekt een team snel resultaat bij een niet te complex vraagstuk. Gaat het om een echt lastig vraagstuk, dan kan Kaizen in 15 stappen worden ingezet. Cierpa Kaizen ondersteunt ook andere projectmethodieken.
Meer weten? Lees meer over Cierpa Kaizen en over Speedy Kaizen.

Van verbeterkans naar verbeteractiviteit in de praktijk
Cierpa combineert de Deming- en Kaizenmethode in het verbeterproces. Zo groeit een verbeterkans in 4 stappen uit naar een verbeteractiviteit:
1. Een probleem signaleren en een oplossing zoeken (Plan)
2. De oplossing uitvoeren (Do)
3. De oplossing toetsen aan je oorspronkelijke doelstelling en zonodig bijsturen (Check)
4. Borgen en eventueel doorgroeien naar de volgende trap in het verbetertraject (Act)

De planfase is een belangrijk onderdeel van het verbeterproces en groeit mee met de complexiteit van het probleem. Hoe lastiger het probleem, hoe meer energie je in de planfase steekt om een goede oplossing te vinden. Technieken als de visgraatanalyse en maki gami helpen bij de analyse in de planfase.

Cierpa Kaizen
Cierpa Kaizen helpt u deze stappen te doorlopen. In de gespecialiseerde Cierpa Kaizen actielijst legt u alle acties, van klein tot groot, eenvoudig vast. Maar u meet er ook mee wat de voortgang is, wie eraan meewerken (betrokkenheid), wat de kosten en vooral de opbrengsten zijn, en of het overall aantal verbeteracties op peil blijft. Een actielijst die ook progressie toont, werkt verhelderend én motiverend.

Cierpa Kaizen geeft een overzicht van de doelstelling, de uitvoering en de rollen die worden toegewezen. Middels voortgangsgrafieken, visuele statuscodering met PDCA bolletjes en gemiddelde doorlooptijden weet u precies of u ‘on track’ bent: tijdens én na uitvoering van de ideeën. De betrokkenheid van elk teamlid is meetbaar, ook in een de-centrale organisatie. Zelfstandig verbeteren wordt echt zichtbaar en makkelijk gemaakt.

Cierpa Kaizen zorgt voor een andere, effectievere benadering van verbeterkansen. U zult merken dat de hele organisatie actiegericht gaat denken!

Wilt u meer weten over Cierpa Kaizen en de bijbehorende actielijst? Neem dan contact met ons op! Wij geven u graag een online demonstratie en denken mee over de mogelijkheden van Cierpa Kaizen voor uw bedrijf.

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)