De essentie van 5S

De essentie van 5S

5S invoeren is een prachtige verbetermethodiek om zelf gestructureerd te verbeteren in uw organisatie. U volgt de stappen en behaalt gegarandeerd resultaat: een opgeruimde en geordende fabriek. Is dat ook werkelijk de essentie van 5S?

 

5S als verbetermethode

De 5s methode is een verbeterroute die orde en netheid op de werkplek nastreeft. Kort gezegd: al het overbodige eruit en de rest ordenen. Dat streven wordt gerealiseerd in 5 stappen, alle beginnend met de letter S:

Seiri – Scheiden – Weg met overbodigheid

Seton – Schikken – Alles op zijn plaats, een plaats voor alles

Seiso – Schoonmaken – Schoonmaken = inspecteren

Seiketsu – Standaardiseren – Vastlegging en herkenning

Shitsuke – Stimuleren/Standhouden – Voor altijd een verspillingvrije werkplek!

5S is een bewezen verbetermethode. Als de stappen van de eerste tot de laatste S gevolgd worden, krijg je vanzelf goed geordende en altijd opgeruimde werkplekken. Maar de essentie van 5S ligt dieper. 

De essentie van 5S

5S implementatie gaat veel verder dan opruimen en ordenen. De eerste aanzet tot het bereiken van wereldklasse start bij veel bedrijven met de invoering van 5S. Deze eerste verbeterstappen zijn dan ook de basis om de organisatie te leren verbeteren:

  1. Bottom up leren verbeteren:
    Verbeteren moet een gezamenlijke inspanning zijn; waar iedereen bij betrokken is en met name dus ook de werkvloer. 5S speelt zich grotendeels af op de werkvloer en is dus een uitermate geschikte methodiek om buttom up te leren verbeteren.
  2. Volgens een gestructureerde en bewezen verbeteroute leren werken:
    Om wereldklasse te bereiken is een breed arsenaal aan verbetertools, -methodieken en -routes beschikbaar. Allemaal bewezen stappenplannen. Leer dan ook vertrouwen op de stappen van de methodes. Het mooie van een bewezen verbetermethode is dat andere bedrijven u voor zijn geweest. Methodes hebben getest, verbeterd en aangescherpt. Ga dus niet het wiel zelf uitvinden maar steek alle energie in de toepassing van de methodes.
  3. Met standaarden leren werken:
    Stap 4 van 5S gaat over het vastleggen van de gemaakte afspraken in standaarden en stap 5 leert de organisatie om dit ook gedisciplineerd na te leven. Dat is vaak een hele cultuuromslag en een zeer essentiële voor verbeteren. Standaarden zijn de basis om verbeteringen te borgen en het vertrekpunt voor de volgende verbetering.

En daarmee draait een 5S-traject dus niet alleen om het verkrijgen van  een opgeruimde en geordende werkvloer. De essentie van 5S gaat vooral om het schenken van vertrouwen. Vertrouw op de kracht van de werkvloer, op de kracht van verbetermethodes en op de kracht van standaarden. Daarmee is het fundament gelegd voor succesvol continu verbeteren en de weg naar wereldklasse ingeslagen.

Zelf 5S invoeren

Bent u er klaar voor om zelf gestructureerd 5S in te voeren? Met een 5s audit onderzoekt u waar u staat. Lees onze blogs Gestructureerd 5S invoeren met een 5S audit of 5s lean checklist voor uw eigen audit en maak direct een verbeterslag in uw bedrijf. Wilt u meer overzicht en meer mogelijkheden? Dan kunt u beter uit de voeten met de digitale 5s checklist van Cierpa Assessment.

deel via

Cierpa Software maakt laagdrempelige, slimme software voor bedrijven die willen verbeteren. Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende LEAN gedachtengoed staan aan de basis van onze software. 

Met de lean manufacturing verbetertools van Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment wordt sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces!

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)