Lean werken in 4 stappen

Lean werken streeft naar verspillingsvrij werken. Wat is de optimale productie als de processen 24 uur per dag, 7 dagen per week zonder oponthoud door kunnen gaan? Dat is het ultieme doel van lean werken.

Om dit te bereiken is de lean denkwijze gericht op het continue verbeteren van bedrijfsprocessen. Elimineer verspillingen en stel de klant centraal. Zo verbetert de kwaliteit, neemt de doorlooptijd af en dalen de kosten. De klant wordt tevredener en de processen verlopen soepeler.

In welke 4 stappen bereik je lean werken?

Het lean verbeterproces kan in 4 stappen worden doorlopen:

1. Meten
Lean werken begint met het verzamelen van verbeterkansen. Beter gezegd: met het in kaart brengen van verspillingen en het aanwijzen van verbeterkansen. In deze fase wordt het probleem gedefinieerd, het proces beschreven en verbeterdoelen opgesteld. Een geschikt meetsysteem is in deze fase onmisbaar.

2. Verbeteren
Het daadwerkelijke oplossen. Het aanpakken van het probleem of de verspilling valt onder de stap verbeteren.

3. Standaardiseren
Is het beoogde resultaat in de planfase waargemaakt? Mooi. Veranderen alleen is echter niet genoeg: hoe blijven de gemaakte veranderingen behouden? In een standaard of norm wordt strak voorgeschreven hoe er gewerkt moet worden. Voordelen:
– minder fouten
– efficiëntere werkverdeling
– onderlinge vergelijking van methoden en resultaten mogelijk
– producten of diensten worden uitwisselbaar, wat een schaalvoordeel tot gevolg kan hebben

4. Borgen/audits
Als het verbeter- of veranderingstraject is afgerond, is het van groot belang dat de standaard behouden blijft. Dat beaamt ook Hans van Helvoort van Zeelandia in dit interview. Borgen zorgt ervoor dat de (nieuwe) processen en activiteiten worden geïntegreerd in de werknemers en de werkprocessen. Zo worden de resultaten op de lange termijn gehandhaafd, niet enkel op de korte termijn. Audits (zowel intern als extern) controleren of het resultaat blijft.

 

Lean werken met Cierpa Software

Cierpa Software sluit door toepassing van de Deming- en Kaizenmethode naadloos aan op het lean werkproces. Zo kunt u als organisatie zelf sneller en blijvend verbeteren.

 

Meten: Cierpa OEE en Cierpa Quality
Cierpa OEE geeft inzicht en overzicht in de gemeten waarden. Zo wordt de achterliggende reden van de verspilling duidelijk getoond. Cierpa Quality zorgt voor een efficiënte kwaliteitscontrole.

Verbeteren: Cierpa Kaizen
In Cierpa Kaizen worden de verbeterpunten zichtbaar en beheersbaar getoond. Er is een centraal overzicht en middels de PDCA-indeling is snel zichtbaar wie wat wanneer doet.

Standaardiseren: Cierpa Competence
Wat is de laatste standaard en waar vind ik die? Is iedereen opgeleid? Is de kwaliteitskennis van de werknemers op het juiste niveau? De Cierpa Competence zorgt voor de juiste kennis op de juiste plaats.

Borgen/audits: Cierpa Assessment
Cierpa Assessment is meer dan een momentopname van de bedrijfsvoering: de web-based auditing tool laat zien wat de voortgang is van uw organisatie. En omdat u zelf assessments kunt uitvoeren, passen 5S audits voortaan in een langetermijnstrategie.

Benieuwd hoe Cierpa Software u kan helpen uw lean doelstellingen te behalen? Neem contact op voor advies of een online demonstratie.

Meer weten? Lees ook onze blog “In 4 stappen van verbeterkans naar verbeteractiviteit”.

deel via

Cierpa Software maakt continu verbeteren bereikbaar voor iedere organisatie. Lean manufacturing scherpt het arbeidsproces op de werkvloer dusdanig aan dat u tot betere en snellere eindresultaten komt en verspilling in het bedrijfsproces ultiem wordt teruggedrongen. Met onze lean software voor bedrijven stuurt u dit voortdurende proces eenvoudig en snel zelf aan. Waar gewenst met ondersteuning van een van onze verbeterconsultants.

Technieken en methodes zoals 5S audit, Kaizen, OEE en het overkoepelende lean gedachtengoed staan aan de basis van onze software suite. Met Cierpa OEE, Cierpa Kaizen, Cierpa Quality, Cierpa Competence en Cierpa Assessment maakt Cierpa Software sneller verbeteren haalbaar voor ieder bedrijfsproces.

Blijf op de hoogte van nieuwe features, succesverhalen, tips & tricks
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (verschijnt ±6 keer per jaar)

Lean werken in 4 stappen